My Cart

Close

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Read The Label Sweden AB
För Read The Label Sweden AB är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och lämnar ifrån dig personuppgifter till oss. I denna policy förklaras hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontaktinformation finner du längst ner på sidan.

Sammanfattning
Read The Label behandlar alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgifter är uppgifter om en fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Exempelvis när du besöker eller genomför köp på hemsidan eller använder dig av kundtjänst.

Personuppgiftsansvarig
Read The Label Sweden AB med org. nummer 559145–9739 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vår adress är Tomtebogatan 13B, 113 39 Stockholm.

Insamling efter medgivande
All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Genom att besöka eller handla på readthelabel.se, kontakta oss eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev accepterar du att dina personuppgifter samlas in och samtycker till villkoren i denna Integritetspolicy.

Genom att besöka readthelabel.se ger du ditt samtycke till att Read The Label har rätt till att lägga till en tredjepartscookie på din dator. Denna cookie tar hänsyn till dig beteende online för att förse dig med relevant marknadsföring.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar i huvudsak in ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer, kundnummer, IP-adress, information om produkter och erbjudanden du varit intresserad av, interaktionen med våra nyhetsbrev samt uppgifter om ditt köp.

Betalningsuppgifter samlas även in av tredje part, Paypal eller Stripe. Dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Ändamål
Vi på Read The Label behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster, hantera och leverera din order och erbjuda kundservice. Vi använder dina personuppgifter för att förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner, följa lagar och regler samt nå ut med marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som de samlades in för. I vissa särskilda fall behöver vi spara dina uppgifter under en längre tid, t.ex. om det krävs för att uppfylla lag eller för att bevaka Read The Labels rättsliga intressen.

Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?
Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på Read The Label. Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter, men kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Dessa uppgifter används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Exempelvis behöver speditörer viss information för att kunna leverera beställda produkter. Det kan även finnas omständigheter under vilka vi är skyldiga att lämna ut data till myndigheter.

Insamlande uppgifter lagras inom det europeiska samarbetsområdet (EEA), men kan även bearbetas och överföras i ett land utanför EEA. All överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Du har rättigheter i samband med dina personuppgifter; rätten till kontroll över dina uppgifter samt information om vilka uppgifter vi lagrar. Vi kommer på eget eller ditt initiativ att korrigera uppgifter som visar sig felaktiga, missvisande eller ofullständiga. Du kan också när som helst kontakta oss för att be om att få dina uppgifter raderade eller neka till att de används. Vidare har du också rätt att begära att dina uppgifter endast får behandlas för vissa avgränsande ändamål.

Du kan när som helst be att vi slutar skicka marknadsföring till dig genom att kontakta vår kundservice eller genom att avbryta prenumerationen från SMS eller e-postmeddelanden vi skickat till dig. Du har också rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du anser att vi inte respekterar dina rättigheter kan du kontakta oss, och du kan även lämna in klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss vid frågor
Om du har frågor gällande hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta vår kundtjänst.

Read The Label Sweden AB
Tomtebogatan 13 B, 113 39 Stockholm, Sverige
08-501 197 66, info@readthelabel.se

Denna policy för sekretess gäller från och med den 27 september 2018.