A commitment towards a better World

Vår respekt för människor och planeten påverkar vårt sätt att utforma och producera. Varje produkt tillverkas enligt högsta etiska och miljömässiga standard från början till slut. Vi har skapat transparenta och långsiktiga samarbeten med våra producenter inom ekologisk odling och Fairtrade, som delar vår passion för miljö och mänskliga rättigheter. 

Ett frö för förändring

Konventionellt odlad bomull använder mer bekämpningsmedel än någon annan gröda i världen. Hela 77 miljoner bomullsbönder drabbas årligen av hudsjukdomar, cancer och andra sjukdomar – och i värsta fall döden. När du kommer i kontakt med konventionellt odlad bomull kan den innehålla spår av kemikalier vilket kan orsaka irritation, utslag och yrsel. Vi använder endast den finaste ekologisk bomullen som är GOTS-certifierad, vilket är ”guldstandarden” inom ekologisk bomull. Bomullen odlas helt utan farliga bekämpningsmedel eller GMO-frön, vilket förbättrar hälsan hos bönderna och deras familjer. De slipper utsättas för giftiga kemikalier på fältet, som även förgiftar vattendrag och odlingar.

Våra producenter använder naturliga jordbruksprocesser som bibehåller ett välmående ekosystem. Ringblommor används för skadedjursbekämpning och vattenförbrukningen reduceras genom återanvändning av regnvatten för bevattning av bomullsplantorna. Ekologisk odling minskar vattenanvändningen med 91 procent, växthusgaserna med 46 procent samt gör energibesparingar på 60 procent. Genom att välja ekologisk bomull från dag ett, hjälper vi tusentals bomullsbönder i Indien till ett bättre liv. Detta lilla frö hjälper oss alla att sova lite bättre om natten.

Omtanke och respekt för människor

Textilindustrin är en av världens smutsigaste industrier fylld med genvägar och exploatering. Industrin driver på efterfrågan om låga omkostnader och hög avkastning, vilket leder till ohållbara arbetsförhållanden. I Indien är bomullsbondens medellivslängd 35 år på grund av de kraftiga bekämpningsmedlen och djupa leverantörsskulder. Långa arbetsdagar, barnarbete, extremt knappa löner och avsaknaden av en bostad är verkligheten för många indiska textilarbetare. Men att bara acceptera status quo är inget val för oss.

Vi har skapat långsiktiga och transparenta samarbeten med våra fantastiska producenter i Indien, som samtliga är Fairtrade-certifierade. Fairtrade är den enda certifieringen med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft. Våra sängkläder tillverkas av vuxna, som betalas rättvis och behandlas med respekt. Arbetsförhållanden är säkra och vi förbjuder barnarbete och all typ av diskriminering. Fairtrade-premie går även till sociala, ekonomiska och miljömässiga initiativ. Exempelvis används premien till att investera i barns utbildning, hälsovård, rena dricksvattenkällor och i jordbruket.