Allt startar här, på bomullsfälten i Indien, där den ekologiska bomullen odlas och handplockas av bönderna på de småskaliga Fairtrade-certifierade odlingar som drivs av kooperativet Chetna Organic Cooperative och Pratima Organic Growers Group. Odlingarna är certifierade enligt Fairtrade och Global Organic Textile Standard (GOTS), guldstandarden för ekologisk bomull. Efter att bomullen plockats, separeras bomullsfibrerna från frökapslarna. Bomullen graderas sedan efter fiberlängd, färg, renhet och styrka. Ungefär en tredjedel är bomullsfibrer – där de finaste fibrerna används till våra sängkläder – resterande del är frön och smuts som blir till bränsle och djurfoder. Ingenting går till spillo.

Chetna Organic Cooperative

Kooperativets främsta syfte är att förbättra småskaliga odlares möjligheter till försörjning. Detta genom att skapa tillgång till en internationell marknad för handel av bomull samt göra jordbrukssystemen mer hållbara och lönsamma. Odlarna lär sig bland annat att odla ekologiskt och får kunskap om hur man genererar största möjliga bomullsskörd. Genom Fairtrade får bönderna och deras familjer bland annat gratis husrum, utbildning och sjukvård. Kooperativet utgörs idag av 36 000 småskaliga odlare från de indiska staterna Maharashtra, Odisha och Andhra Pradesh.
H.NO. 1-305, Lakkaram Post Utnoor, Mandal, Adilabad district, Indien

Pratima Organic Growers Group

Pratima Organic Growers Group ligger i Balangir-distriktet i delstaten Odisha, som är en extremt fattig region. Organisationen inger hopp för sina jordbrukare. Fairtrade-kollektivet säkerställer att bönderna får bättre betalt för sin skörd och skapar initiativ som stärker lokalsamhällenas utveckling; säkra dricksvattenkällor, självhjälpsgrupper för kvinnor och finansiering av vidareutbildning. Fairtrade-kooperativet Pratima Organic Growers Group utgörs av 4000 odlare.
H No.C-33,Sargiguda, Neheru Nagar, Titilagarh, Odisha 767033, Indien